باید یک طرح جامع برای تعریف اصطلاح شهر هوشمند به عنوان یک فناوری که یک برنامه جامع و واقع گرایانه برای تحول در نظر دارد، وجود داشته باشد. مطلب مهم– که تلاش برای اصلاحات دیجیتال نامیده می شود-  چه در قلمرو شهر چه در هر بخش دیگری-، این است که ساده در مورد اصطلاحات بحث شود. با این حال در تحولات واقعی دیجیتال و شهر هوشمند تعاریف دقیق نیاز است.

استراتژی های شهر هوشمند با آرمان های واقعی برای آینده ای بهتر در آمیخته است. برای مثال در یک منطقه بازرگانی بین المللی سانگ دو در کره جنوبی، با هزینه ای معادل 40 بیلیون دلار، شهر با تکنولوژی در هر چیزی از خیابان ها تا ساختمان ها در آمیخته است. این شهر با سرپرستی انرژی و محیط زیست، یک سیستم پنوماتیک برای دفع زباله های ساختمان ها به صورت زیرزمینی طراحی و برای بازیافت منتقل می کند. همچنین حسگرهایی در سطح شهر برای اندازه گیری مصرف انرژی، ترافیک و درجه حرارت تعبیه شده است. این شهر یکی از پیشرفته ترین شهر های جهان بوده که تاکنون مردم آن نتوانستند به صورت موازی با تکنولوژی همگام شوند.

فهرست